Yttre underhållsfond

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna fond har många namn och kan även kallas för reparationsfond, yttre fond eller liknande. Oavsett vad fonden kallas så är det några saker som är viktiga att tänka på när styrelsen planerar ekonomin. De flesta förknippar ordet “fond” med en stor summa pengar varifrån ekonomiska medel kan hämtas för diverse ändamål. I en bostadsrättsförenings fall är underhållsfonden inga sparade pengar, utan helt enkelt bara en bokföringsmässig rad i balansräkningen som syftar till att jämna ut kostnaderna för underhållet över flera år. Detta är viktigt för en styrelse att förstå. Styrelsen behöver inte nödvändigtvis förstå de bokföringstekniska aspekterna, eller varför det ens ska finnas en post som kallas yttre underhållsfond i bokföringen men det är viktigt att inse att underhållsfonden inte finns i verkligheten, den innehåller inte några riktiga, sparade pengar.

Avsättning till underhållsfond

De flesta bostadsrättföreningar sätter av en summa till yttre underhållsfonden. Storleken på summan varierar och beror på vad som står i föreningens stadgar. De två vanligaste avsättningarna som görs är:

  • avsättning till föreningens kommande underhåll (utifrån uppgifter i underhållsplanen)
  • avsättning enligt en procentsats på taxeringsvärdet.

Genom att göra avsättningar till den yttre underhållsfonden förs kapitalet från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Vid uttag ur fonden gäller det omvända, kapitalet förs från bundet till fritt eget kapital i balansräkningen.

Borätt Forum