Taxeringsvärde

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Vanligtvis brukar taxeringsvärdet ligga på ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och beräknas av Skatteverket.

När ett taxeringsvärde ska räknas ut är det Skatteverket som samlar ihop all information och framställer den slutgiltiga summan. Byggnadens ålder (värdeår) tas med i beräkningen. Tanken är att detta ska representera den ungefärliga åldern, med hänsyn till eventuella tillbyggda delar och/eller ombyggnationer.

Borätt Forum