Fritt eget kapital

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fritt eget kapital avser den delen av det egna kapitalet som får disponeras fritt. Fritt eget kapital omfattar balanserat resultat och årets resultat. Fritt eget kapital får anvädas för t.ex utdelning till ägarna.

I föreningar/företag görs en skillnad på bundet eget kapital och fritt eget kapital.

Borätt Forum