Revisionsberättelse

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En revisionsberättelse är en redogörelse av resultatet av en genomförd revision som sammanställs av en revisor. Sammanställningen ska innehålla följande information:

  • uttalande om fastställande av balans- och resultatrapport
  • om styrelsen ska få ansvarsfrihet för tiden som revisionen avser.


Revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig under årsstämman eller föreningsstämman. Det ska framgå information om hur revisionen utförts, vilka delar som granskats, om årsredovisningen är upprättad enligt gällande lag samt vad styrelsens eller VDs förslag till vinstdisposition eller förlusttäckning är.

Om revisorn i samband med revisionen upptäcker att något anmärkningsvärt avviker från föreningens stadgar eller protokoll kan en notering kring detta göras i revisionsberättelsen. När en sådan notering görs innebär det att revisionsberättelsen för innevarande räkenskapsår bli "oren".

Exempel på avvikelser som kan leda till en notering i revisionsberättelsen:

  • Den årliga stämman ej hålls inom stadgeenlig tidsram.
  • Kallesen till den årliga stämman har ej delats ut till medlemmarna i tid enligt det som står i stadgarna.
  • För många sena betalningar/inlämnade deklarationer till Skatteverket.
  • Felaktig utbetaling av styrelsearvode som överskrider tidigare beslut i föregående års stämmoprotokoll eller styrelseprotokoll.

Borätt Forum