Revisor

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En revisor arbetar med att granska företagets eller föreningens redovisning. Det handlar om att kvalitetssäkra framförallt den ekonomiska information som ett företag lämnar ut till marknaden, det vill säga intressenter, myndigheter och andra företag. Oftast kopplas en revisor eller revisionsbyrå in i samband med årsbokslutet för att genomföra en revision.

Intern- eller externrevisor
Revision kan ske av både intern- eller extern revisor. Inom bostadsrättsföreningar kan båda förhållandena finnas, och tidigare stämmoprotokoll avgör vilket som är valt för kommande år. I många fall utses en förtroendevald medlem som ska se till att granska det ekonomiska materialet och styrelsens arbete. Däremot kan det vara av intresse att anlita en extern part för att slippa möjliga påverkningar av personliga intressen i revisionen och med det få en starkare nivå av kvalitetssäkring mot marknaden.

Krav på revisor
Krav på revisor varierar beroende på storleken på företaget men även på den juridiska form under vilken verksamheten bedrivs. Mindre företag kan från 2010 välja bort att ha en revisor. Förutsättningarna för att kunna välja det innebär att två av följande tre krav måste vara uppfyllda.

  1. nettoomsättning under 3 miljoner kronor.
  2. max 1,5 miljon i balansomslutning.
  3. högst tre anställda.

Borätt Forum