Årsredovisning

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En årsredovisning är en sammanställning av föreningen/företagets räkenskapsår.

Årsredovisningen utgörs av förvaltningsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen, tillhörande noter och revisionsberättelsen.

Förvaltningsberättelsen är en förklarande text om räkenskapsåret som varit och återger sådant som inte framgår i balans- och resultaträkning. Resultaträkningen visar företagets resultat (skillnaden mellan intäkter och kostnader). Balansräkningen visar företagets ekonomiska ställning i form av tillgångar, eget kapital och skulder. Noter förklarar vad poster i resultat- och balansräkning innehåller.

Årsredovisningen ska signeras av samtliga styrelseledamöter samt revisor.

Årsredovisningen upprättas via antingen ett K2-regelverk eller K3-regelverk.

Borätt Forum