K3 regelverk

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

K3 är ett principbaserat regelverk vilket innebär att när en tolkningsfråga avseende redovisning ska avgöras och det allmänna rådet inte ger tydlig vägledning måste frågan besvaras utifrån de principer och definitioner som finns i kapitel 2. Regelverket är skrivet ur ett användarperspektiv och den årsredovisning som levereras ska innehålla relevant och tillförlitlig information för en användare som kan tänkas fatta ekonomiska beslut baserat på årsredovisningen.

Vid K3 redovisning så delas föreningens byggnad upp i fler komponenter i anläggningsregistret. Exempel på komponenter är stomme/grund, fasad, tak, fönster och hissar. De olika komponenterna har olika nyttjandeperiod som baseras på deras förväntade livslängd. När ett stort underhåll görs utav en av komponenterna så behöver den befintliga komponenten utrangeras.

Några fördelar med att redovisa enligt K3:

  • Ett bolag som kommer att växa under de kommande åren kan redovisa egenutvecklade, immateriella tillgångar i balansräkningen, vilket kan vara en fördel.
  • Om företaget har finansiärer och andra externa intressenter som vill se en mer komplex årsredovisning än den som behöver tas fram enligt K2 regelverket.
  • Genomförda underhållsarbeten tas upp som tillgångar och skrivs av enligt livslängden, vilket även bidrar till jämnare resultat mellan åren.


Om ett bolag valt att följa regelverket K3 kan byte till K2 ske en gång men det är inte tillåtet att byta fram och tillbaka mellan regelverken.

Borätt Forum