Inre underhållsfond

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I vissa bostadsrättsföreningar finns vad som kallas en inre fond. Den inre fonden är knuten till en enskild bostadsrätt eller hyresrätt, och innehåller medel avsedda för reparation och underhåll av bostaden. Det finns inga lagbestämmelser som reglerar den inre fonden så har föreningen en inre fond måste det finnas bestämmelser om den i stadgarna.

Avsättning till och uttag av fonden
Fonden är inte bostadsrättshavarens medel för denne att fritt disponera, utan medlen ska användas för reparation och dylikt. Det är inte bostadsrättshavaren själv som sätter in pengar till fonden utan det är föreningen som utifrån underhållsplan och budget gör en månatlig/årlig avsättning till fonden. Hur uttag ska ske av den inre fonden ser olika ut i olika föreningar, däremot är det vanligt att det finns krav på uppvisande av kvitto för att ta ut medel ur fonden.

Förut var det vanligt med inre reparationsfonder men nu för tiden är det inte lika vanligt. De flesta anser att bostadsrättshavarna själva får ansvara för att se till att det finns kapital sparat för underhåll och reparationer av bostaden. Om en styrelse i dagsläget inte är säker på om den vill avskaffa den inre fonden eller fortgå med avsättningar kan fonden finnas kvar men att beslut tas om att inte göra några framtida avsättningar.

Borätt Forum