Stadgar

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Bostadsrättsföreningens stadgar är ibland mycket mer omfattande än stadgarna för en ekonomisk förening. Det beror på att man kan vilja ta in bestämmelser utöver de obligatoriska eller att man vill beskriva huvuddragen av de skyddsregler som finns i bostadsrättsföreningen.

Vad måste stadgarna innehålla? Stadgarna ska innehålla information om

föreningens namn föreningens verksamhet styrelsens säte avgifter som medlemmarna ska betala, till exempel upplåtelseavgift, överlåtelseavgift med mera och hur de ska beräknas antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla föreningens räkenskapsår vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman hur kallelsen till föreningsstämman ska ske hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta vilka medel som ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har när det gäller underhåll och reparationer vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Disclaimer: Informationen är hämtad ifrån Bolagsverket