Hyresrätt

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hyresrätt kallas den upplåtelseform av en bostad eller lokal där en hyresgäst varaktigt hyr bostaden eller lokalen av en hyresvärd. Varje månad eller kvartal betalas en hyra till hyresvärden som betalning för att få bruka bostad eller lokal. Hyresrätten är i Sverige lagreglerad i Jordabalkens 12. kapitel, vardagligt kallad Hyreslagen.

I de flesta fall har hyresgästen ett så kallat besittningsskydd som begränsar hyresvärdens möjlighet att säga upp hyresgästen till avflyttning.

Byte och överlåtelse av hyresrätt

Byte av bostad

En bostadshyresgäst, som hyr sin bostad i första hand, har rätt att byta sin hyresrätt mot en annan hyresrätt. En förutsättning är att hyrevärdarna eller Hyresnämnden godkänner bytet, någon större möjlighet att neka finns dock inte, så länge de inblandade hyresgästerna uppfyller de ekonomiska krav som respektive hyresvärd ställer på sina hyresgäster. Det är enligt lag förbjudet att köpa eller sälja hyreskontrakt för bostäder, eller att hyresgästerna på annat sätt får ersättning vid ett bytet.

Överlåtelse av bostad

En bostadshyresgäst, som hyr sin bostad i första hand, har även rätt att överlåta hyreskontraktet, om det sker till en närstående som har bott tillsammans med hyresgästen i bostaden och delat hushåll med denne, som regel ska detta ha skett under minst 3 år. Även här behöver den tillträdande hyresgästen uppfylla de ekonomiska krav som hyresvärden ställer på sina hyresgäster.

Överlåtelse av lokal

En lokalhyresgäst som har hyrt sin lokal i mer än 3 år, har som regel rätt att överlåta hyreskontraktet tillsammans med verksamheten som bedrivs i lokalen, en förutsättning är att den övertagande hyresgästen avser bedriva samma verksamhet i lokalen och har möjlighet att betala hyran.

Skulle det vara så att den tillträdande hyresgästen önskar bedriva annan verksamhet i lokalen kan hyresvärden neka överlåtelsen eller villkora godkännandet med vissa ändringar i avtalet. Till skillnad mot för bostäder är det helt OK att "sälja" hyresavtalet för en lokal, det är snarare praxis att den tillträdande hyresgästen ersätter den tidigare hyresgästen för övertagandet av både verksamheten och lokalen.

Borätt Forum