Anläggningsregister

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett anläggningsregister är ett register som redovisar en förenings tillgångar. I registret framgår nedan delar:
- Anskaffningsvärde för komponenterna
- Ackumulerade avskrivningar
- Redovisat värde av komponenterna
- Årets avskrivningar

I anläggningsregistret framgår även mer specifik information om varje komponent t.ex:
- Anskaffningsdatum
- Nyttjandeperiod (livslängd på komponenten)
- Avskrivningstakt (%)