Avskrivningar

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kostnad som fördelas över en längre period. När perioden förflutit innebär det att tillgången är tillfullo avskriven. Endast anläggningstillgångar kan skrivas av. Exempel på anläggningstillgångar är: byggnad och maskiner. Fastighetens mark ingår inte i tillgångar som kan skrivas av. Detta då marken inte har en förväntad livslängd och inte beräknas minska i värde.

Avskrivningar är en bokföringsmässig kostnad och ses som en kostnad på grund av att den motsvarar värdet av förbrukade resurser.
Avskrivningar redovisas som en kostnad i resultaträkningen och minskning av tillgång i balansräkningen.

Borätt forum