Anläggningstillgång

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid.
De kan delas in i tre olika kategorier.

Immateriella tillgångar
Exempelvis varumärken, patent och kostnader för forskning och utveckling.

Materiella tillgångar
Exempelvis maskiner, inventarier och byggnader

Finansiella tillgångar
Exempelvis aktier och andra värdepapper

Borätt forum