Inkasso

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om ett bolag inte får betalt för en utställd faktura som förfallit till betalning kan den obetalda fakturan gå vidare i processen till ett inkassobolag. Bolaget som ställt ut fakturan kallas i detta fordringsägare och personen eller företaget som mottagit fakturan är gäldenär. Oftast skickas en påminnelse ut till gäldenären innan den går vidare till inkasso. Det finns inga regler som säger att ett företag måste skicka en eller flera påminnelser innan ärendet går vidare till inkasso eller indrivning. Det går att lämna en obetald fordran direkt till indrivning utan att skicka en enda påminnelse.
Om gäldenären inte betalar fakturan efter att en påminnelse gått ut går hanteringen vidare till ett inkassobolag. Inkassobolaget har till uppgift att driva in skulden åt fordringsägaren. I detta skede sker ännu ingen anmärkning på betalaren. Om inkassobolaget däremot inte får in någon betalning eller ett bestridande från gäldenären kan de låta ärendet gå vidare till Kronofogden. Bolag har ingen skyldighet att skicka vare sig påminnelser eller inkassokrav, vilket innebär att ett bolag skulle kunna vända sig direkt till Kronofogden om gäldenären inte betalar fakturan. När ärendet inkommer till Kronofogden registreras en betalningsanmärkning på gäldenären.

Borätt Forum