Faktura

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En faktura är ett dokument i pappersform eller i elektronisk form som innehåller ett betalningskrav och som ställs ut från ett företag till ett annat företag eller privatperson. Den som vill ha betalt kallas borgenär och den som är skyldig pengar och som ska betala fakturan kallas gäldenär. Fakturorna ska numreras i kronologisk ordning eftersom de är verifikationer i bokföringen som ligger till grund för redovisningen.

En faktura måste innehålla följande information:

  • datum då fakturan är utfärdad
  • fakturanummer (löpnummer)
  • säljarens och köparens namn och adress
  • varornas eller tjänsternas art och omfattning
  • enhetspris exklusive moms samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
  • aktuell skattesats och momsbelopp om det inte är momsfri försäljning

En faktura bör även innehålla information om betalningsvillkor och dröjsmålsränta, varans leveransvillkor, säljarens betalningsuppgifter, samt information om att säljaren har godkännande för F-skatt. Dessutom gäller ytterligare krav på en fakturas innehåll för aktiebolag. För aktiebolag är det, förutom ovan uppräknade uppgifter, även obligatoriskt att ange bolagets namn och organisationsnummer samt uppgift om i vilket kommun bolaget har sitt säte.

Borätt Forum