Dröjsmålsränta

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Är en ränta som en leverantör kan ta ut om kund inte betalar i tid. Detta för att säkerställa att kund betalar en faktura inom utsatt betalfrist, exempelvis inom 30-dagar från utställt fakturadatum. Oftast framgår det på fakturan vilken räntesats som debiteras samt när dröjsmålsräntan påbörjas efter förfallodatumet. Om förfallodagen är bestämd men ni inte har avtalat om dröjsmålsränta kan du enligt lag debitera ränta med en referensränta + 8 % på fakturabeloppet från förfallodagen.

Borätt Forum