Hyresförhandling

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För att få höja hyran för en bostad som hyrs ut, dvs en hyresrätt, måste fastighetsägaren som grundregel förhandla med Hyresgästföreningen. Detta då samtliga fastigheter som innehåller minst tre hyresrätter måste ha en förhandlingsordning med Hyresgästföreningen. (Förhandlingsordningen är ett obligatoriskt avtal som sluts mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen.

För fastigheter med enbart en eller två hyresrätter kan fastighetsägaren förhandla direkt med hyresgästerna.

Årlig förhandling

För att inleda förhandlingen måste fastighetsägaren först skicka en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen (eller direkt till respektive hyresgäst vid direktförhandling enligt ovan). Förhandlingsframställan måste delges motparten minst tre månader innan önskad hyreshöjning ska börja gälla, dvs vanligen sker framställan senast sista september för hyreshöjning från första januari.

I praktiken får mindre privata fastighetsägare så som Bostadsrättsföreningar, enbart acceptera utfallet i de centrala förhandlingarna som sker på respektive ort mellan Hyresgästföreningen och organisationen Fastighetsägarna samt de stora kommunala bostadsbolagen.

De senaste åren (2015-2021) har den årliga höjningen blivit ca 0,5-1,5%.

Även om det handlar om relativt små höjningar, är det ändå viktigt för Bostadsrättsföreningar med hyresrätter att genomföra årliga hyresförhandlingar, dels för att det handlar om ränta-på-ränta-effekten över tid, men kanske framförallt, eftersom att Bostadsrättsföreningar ofta vill bli av med sina kvarvarande hyresrätter är hyresförhandlingarna det enda sättet att höja alternativkostnaden för hyresgästerna, vilket förhoppningsvis ökar möjligheterna för att dessa så småningom flyttar ut.

Förhandling vid standardhöjning

Om hyresvärden vill höja standarden på hyreslägenheterna och i samband med detta även vill höja hyrorna, exempelvis vid ett stambyte, krävs det ett individuellt godkännande från varje hyresgäst på de specifika standardförbättringarna som ska ske i dennes hyresrätt. Alternativt att Hyresnämnden godkänner standardförbättringarna.

Detta godkännande måste finnas innan ombyggnationen påbörjas, så kan hyresvärden därefter förhandla med Hyresgästföreningen när ombyggnationen är klar.

Finns inget godkännande i förväg från hyresgäster eller Hyresnämnd, får inte hyresvärden åberopa standardförbättringen vid hyresförhandlingar förrän 5 år har förflutit från det att ombyggnationen är klar.