Firmatecknare

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Är de personer som har rätt att skriva under i företagets/föreningens namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans med andra personer. Det är styrelsen som beslutar hur firmateckning ska se ut i föreningen eller företaget, dvs de beslutar vilka, hur många och i vilken kombination signering ska ske för företaget eller föreningens räkning. En vanlig kombination är att två ledamöter i styrelsen tillsammans kan skriva under för företaget. Hur firmateckningen ska ske framgår i företagets registreringsbevis. En annan vanlig firmateckning inom aktiebolag är att VD, enligt lag, rätt att skriva under när det handlar om den löpande förvaltningen.

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/firmateckning-1.3165]