Fastighetsförsäkring

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I princip samtliga Bostadsrättsföreningar har en fastighetsförsäkring för att skydda föreningens fastighet mot oväntade skador så som vattenskador och bränder.

Det är oftast ett krav från föreningens bank och medlemmarnas banker att föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad för att bevilja föreningen och dess medlemmar lån.

Det är även vanligt förekommande att föreningens försäkring inkluderar en ansvarsförsäkring för styrelsen.

Vissa föreningar väljer dessutom att ha ett kollektivt bostadsrättstillägg, då inkluderar föreningens försäkring även en individuell del för varje bostadsrättsinnehavare. Vid en skada på det som medlemmen ansvarar för kan medlemmen då välja mellan att använda sin privata hemförsäkring och det kollektiva bostadsrättstillägget från föreningens försäkringsbolag.

Fastighetsförsäkringen har en grundpremie per år beroende på föreningens storlek och skadehistorik, dessutom utgår vid varje nyttjande av försäkringen en självrisk, vanligen ligger denna självrisk på ett eller flera prisbasbelopp. Många försäkringsbolag har även en förhöjd självrisk vid just vattenskador på ytterligare 0,5-1,5 prisbasbelopp.

Detta medför att vid mindre kostsamma skador är det inte säkert att det är värt för föreningen att ens nyttja försäkringen, då kostnaden för att åtgärda skadan understiger självrisken.