Prisbasbelopp

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett prisbasbelopp är ett värde som årligen fastställs av Sveriges regering. Basbeloppet fastställs utifrån prisutvecklingen i samhället och används för en rad olika beräkningar exempelvis beskattning, pensions- och försäkringsförmåner samt medlems- och serviceavgifter.

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige. Prisbasbeloppet räknas årligen om av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att följa inflation, och avrundas till närmaste hundratal kronor.