Bostadsrättslagen

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bostadsrättslagen är en av de lagarna som en bostadsrättsförening behöver förhålla sig till. Enkelt uttryckt avhandlas allting som gäller föreningens ägande av hus och mark och medlemmarnas ägande av bostadsrätter i bostadsrättslagen, medan Lag om ekonomiska föreningar reglerar mer kring föreningens styrning, vad som gäller styrelsearbetet, stämmor etc vilket är mer allmängiltigt för flera typer av föreningar.

Exempelvis reglerar Bostadsrättslagen förutsättningarna för hur en bostadsrättsförening kan grundas och verka samt överlåtelse och förverkande av bostadsrätter.

Bostadsrättslagen trumfar stadgarna om stadgarna är hårdare gentemot medlemmarna jämfört med bostadsrättslagen.

Till exempel vid en vattenledningsskada så kan inte stadgarna reglera att medlemmen är ansvarig för att återställandet av ytskikt, utan bostadsrättslagen reglerar att föreningen ska ansvara för detta.