Varmvatten

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Att varmvattnet håller rätt temperatur är viktigt av flera skäl:

  • Det är inte skönt att duscha kallt.
  • Om vattnet är för varmt (över 60 grader) finns risk för skållning.
  • Returtemperatur på varmvattencirkulation skall ej understiga 50 grader.
  • Vi vill undvika legionella.


Legionellabakterierna, som sprids genom inandning av vattendimma i till exempel duschar och bubbelpooler, gör att uppskattningsvis 500 personer årligen insjuknar i legionärssjuka (en sorts lunginflammation).
Bakterierna förökar sig vid 18-45 grader och trivs allra bäst vid 38 grader. Därför ska varmvattnet vid tappstället hålla en temperatur på lägst 50 grader, säger Bostadsrätternas expert Per Lilliehorn. Håll varmvattnet varmt och kallvattnet kallt är en grundregel för att undvika smitta. Ett annat tips är att se till att vattnet i varmvattenberedaren håller 60 grader.


Felsökning

Tar lång tid att få varmvatten till blandare.
-kontrollera att stamventil för vvc-ledning är öppen.
-kontrollera att vvc-pump går.


Varmvatten temperatur svänger i temperatur
-kan vara en blandare på aktuell stam som har trasig backventil eller annat fel som gör att kallvatten.
-alla lägenheter på stammen behöver aviseras och felsökning måste göras på alla blandare på stammen.


Termostatblandare dusch/bad har problem med att hålla temperatur på varmvatten
-troligtvis termostat på blandaren som behöver bytas.


Problem med varmvattnet i hela fastigheten
-kan vara filter på inkommande ledningar från värmeverket som är igensatt eller om det finns filter på värmeväxlaren som är igensatta.