Värmeavstängning

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Avstängning via Stam:
1. Lokalisera berörd stam (tillsammans med kollega eller UE, knacka på rören för att lokalisera rätt stam).
2. Stäng av avstängningsventil för värmetillopp.
3. Stäng av avstängningsventil för värmeretur.


Avstängning via Undercentral:
1. Stäng av värmepumpar.
2. Stäng av Expansionskärl via display eller strömbrytare.
3. Stäng av avstängningsventil för värmetillopp.
4. Stäng av avstängningsventil för värmeretur.

OBS: Slå på vattnet igen genom att öppna upp ventilerna stegvis och se till att kontrollera vattennivån i expansionskärlet är ok. (Vattennivån rekommenderas vara 40% av expansionskärlets utrymme. Säkerställ att vattennivån i expansionskärlet inte hamnat under rekommenderad nivå och löst ut larm, i sådana fall rekommenderas att lufta av pump till expansionskärl).