Värme

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I ett flerbostads hus så finns värme i lägenheter, lokaler som skall se till att temperaturer i dessa är komfortabla som gör att boende och nyttjare kan vistas i utrymmena.

Det kan finnas olika värmekällor i fastigheterna, det vanligaste är fjärrvärme, med det förekommer även bergvärme, värmepumpar, pelletspannor, oljepannor & elvärme.