UC- doktorn

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Service av fjärrvärmeväxlare i en undercentral. Service skall utföras enligt ett protokoll som gäller UC-doktor. I protokollet finns servicepunkter som skall utföras på komponenter i en fjärrvärmeväxlare.

Följande åtgärder skall utföras.

1, Värmeväxlare-kontroll att det inte förekommer några läckage, att plasthuvar sitter på plats. 2, DUC/Reglercentral-kontroll att inga larm ligger på, att temperaturer är enligt inställningar, att display är hel och att alla tecken är ok. 3, VS-Pump-kontroll att pump går, inga missljud, inga läckage, kontroll att inställningar är korrekta. 4, VVC-Pump-kontroll att pump går, inga missljud, inga läckage, kontroll att inställningar är korrekta. 5, Filter VVC-kontroll på mätutrustning att filter inte har tryckfall, rengöring vid behov. Saknas mätutrustning så skall filter rengöras. 6, Termometrar-kontroll att inga läckage förekommer, att termometer visar rätt. 7, Motorventiler(ställdon)-kontroll av funktion, att inga läckage förekommer, rengör och smörj spindel (litium fett). 8, Givare-kontroll av funktion