Tomträtt

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med tomträtt menas att tomträttshavaren har nyttjanderätt till fastigheten, i enlighet med 13 kap. jordabalken. Ändamålet med tomträtt brukar vanligtvis vara boende.

Ägaren till marken upplåter den till tomträttshavaren under lång och obestämd tid. Många gånger är ägaren till marken en kommun och en avgift behöver erläggas.

Avgiften som erläggs kallas för tomträttsavgäld och det är den som innehar tomträtt som betalar detta till ägaren. Avgiften betalas för nyttjandet av marken.