Teambuilding 201

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Teambuilding 201

Teambuilding 201 är ett av DWOQs teambuildingverktyg som är anpassat för teamutveckling i en Socialt intensiv verksamhet.

Syfte Teambuilding 201 syftar till att:

 • belysa NIH (Not-Invented-Here),
 • effekterna med att ha roller i teamet och
 • hur teamet tar intryck externt ifrån.


NIH illustrerat i bild:

NIH

Bakgrund

Vi har observerat runt några team hur vi de facto lyckats bygga så starka team som forskning kring t ex NIH brukar notera efter 4-5 år, redan efter 12-18 månader.

Innehåll Teambuilding 201 bör fokusera:

 • öppenhet, intryck från andra håll och
 • roller inom team


När använda Teambuilding 201?

 • 201 sätts in då ett team är på teamnivå och har så varit under 1-1,5 år. Det blir mer en schemalagd övning alltså inte en som påkallas vid behov.

Vägledande frågor under teamövningen:

Nuläge

 • Hur länge har ni arbetat tillsammans som team?
 • Hur hämtar ni ny information/kunskap till teamet?
 • Är någon i teamet mer aktiv med att föra in ny information/kunskap till teamet?
 • Ge exempel på ny information/ny kunskap som ni tagit till er.
 • Hur uppfattar ni teamets utvecklingskurva? Hur känns det på individnivå? Någon som känner sig fullärd eller mätt?
 • Hur deltar ni i kunskapsutvecklingen för andra koncept/team i DWOQ?
 • Hur är teamet när det gäller att utforska nya respektive att förespråka er egen åsikt?
 • Hur är teamet när det gäller att utgå från ert eget perspektiv respektive att ta in andras perspektiv?

Nyläge

 • Hur tänker ni runt utveckling genom ny information/kunskap framåt?
 • Vilka konkreta åtgärder kan ni se för att förbättra öppenheten för ny information/kunskap?
 • Vilka konkreta områden ser ni som skulle öka teamets kunskap? (I)
 • Hur ser ni att teamets rutiner för informations/kunskapsinhämtning bör utvecklas? (R)
 • Hur kan ni delta i kunskapsutvecklingen för andra koncept/team i DWOQ?
 • Hur ser ni på att vara utbildare/lärare som en del i att utveckla er egen kunskap?