Störning

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En störning är när en eller flera personer upplever att någon stör. Störningar kan tillexempel vara ljud, lukt eller installationer. Så som ljud från renovering, djur, rökning, hög musik, fester, barn, buller mm.

När någon upplever att den blir störd behöver personen i fråga inkomma med en störningsrapport, detta för att fastighetsägaren ska kunna utreda om det är en störning i lagens mening.

Fastighetsägaren är alltid skyldig att utreda störningar och om det visar sig vara en störning enligt lagens mening måste fastighetsägaren försöka få störningen att upphöra.

Vad fastighetsägaren rent praktiskt måste göra beror på vad eller vem som faktiskt stör, exempelvis kan det handla om att uppmana (eller rent formellt anmoda)en granne som stör att upphöra med störningen, men det kan också handla om att bygga om (eller uppmana en bostadsrättsinnehavare att bygga om) om det är en störning kopplad till någon form av installation i fastigheten.

Generellt är dock tröskeln för vad man anses få tåla i ett flerbostadshus relativt hög, men vid allvarliga störningar riskerar den störande parten att förlora sin bostad, då störning är en grund för förverkande av både hyresrätter och bostadsrätter.