Stänkputs

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stänkputs kallas en form av ytputs som både ger en strukturerad och kornig yta.
Putsen är genomfärgad och får sin struktur när den sprutas eller stänks på fasaden. Någon efterbehandling behövs inte. Putsen är känd för att ha god hållbarhet och ger ett bra skydd för huset. Begreppet stänkputs kommer sig av att putsen stänks eller sprutas på underlaget. Den puts som används består ofta av en bas av kalk och cement och med en ballast där kornstorleken är upp till 3 mm. Putsen är genomfärgad i valfri kulör. Efterbehandling behövs inte.

Så fort stänkputsen har sprutats på ytan, är också fasaden klar. Det gör putsarbetet enkelt och effektivt. För att den här putsmetoden ska bli lyckad, krävs ett lättflytande, blött och magert bruk. Metoden är vanlig för renovering av putsfasader, men används också för nya byggnationer. Stänkputsen är således en enkel form av puts, som ger ett gott slutresultat. Stänkputsen innehåller glimmer som ger putsen speciell lyster. Putsen fungerar bra i många fall, men är mindre lämplig att använda för socklar och murar, eller som ytbehandling där putsen måste ha en hög vidhäftning.

Resultatet av fasadputsningen är en ytstruktur som består av små kornigheter. Kornen är den ballast som finns i putsen. Ballasten består vanligen av marmorkorn men kan även bestå av natursand. Det syns alltid om putsen är sprutad eller om den är handputsad. Det går att välja vilken tjocklek putsen ska ha. På en murad yta kan till exempel putsen läggas an mycket tunt, så att fogarna mellan stenarna skönjs. Det kan vara vackert och effektfullt, medan det i andra fall är snyggare med ett tjockare lager stänkputs.

Vilken sorts fasadputs som används beror på vilket underlag som putsen ska ligga på. Bindemedlet i putsen kan bestå av kalk alternativt kalk och cement, så kallad KC-puts. Vilket som ska användas beror på underlaget. Det ska alltid vara samma bindemedel på underlag som ytputs.
För de flesta underlag kan även en silikonhartsputs användas. Det gäller dock inte underlag såsom trä eller plåt.

Källa Borätt Forum och Extern