Socialt intensiva perspektivet

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det socialt intensiva perspektivet

Samarbetet mellan olika deltagare i produktionen av tjänster är betydande. Med det sagt så är det ofta svårt att skilja ut enskilda organisationers bidrag. Vi ser hur kunderna och leverantörerna deltar i samarbetet, hur partner gör det också men även att andra som inte är direkt delaktiga påverkar utfallet på olika sätt. I vårt arbete kom vi relativt snart till slutsatsen att gängse terminologi inte klarar att hantera det som vi observerar och därför föddes begreppet Socialt intensiv verksamhet.

Det är alltså verksamheter som vi identifierat, inte organisationer, inte heller företag. Det tar ett tag att vänja sig med perspektivet att organisationen är underordnad verksamheten och att de socialt intensiva verksamheterna uppstår när olika deltagare kommer samman och börjar producera tjänster. Dessa tjänster skiljer sig åt med avseende på komplexitetsgrad och den faktor som vi funnit bäst särskiljer dem är i vilken omfattning kunskapsöverföring sker i kundmötet. Den socialt intensiva verksamheten är därför vårt svar på vad det är som pågår där anställda samarbetar med kunder och partner och där dessutom hela arbetet påverkas indirekt av ytterligare intressenter. Därför definierar vi den socialt intensiva verksamheten som att den faktiskt är resultatet av samarbetet.


Se vidare:Ledarskap och verksamhet – DET SOCIALT INTENSIVA PERSPEKTIVET, 2016 Fredrik Dansk