Skulder

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skulder ingår i balansrapporten tillsammans med eget kapital och tillgångar. Skulder förklarar tillsammans med eget kapital hur föreningens eller företagets tillgångar har finansierats.
I skulder ingår långfristiga och kortfristiga skulder. Långfristiga skulder förfaller efter ett år och avser exempelvis banklån.
Kortfristiga skulder är sådant som förfaller inom närmaste året exempelvis leverantörsskulder och skatteskulder.

Borätt Forum