Självdrag

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Självdragsventilation bygger på naturlagarna. Här konstrueras huset på ett sådant sätt att luft automatiskt ska ventileras genom huset utan någon hjälp från fläktar. Luftens sugs i stället ut genom frånluftsventilerna i kök och badrum tack vare att den varma luften stiger uppåt, vilket skapar ett undertryck i byggnaden. Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån, den nya luften kommer in via fönsterventiler/spaltventiler men kan även komma via otätheter i huset. Självdragsventilationen fungerar bäst på vintern, då temperaturskillnaderna är större. Och under sommartid så kan ventilationen nästan bli obefintlig när temperaturer ute och inne inte skiljer sig så mycket. Självdragsventilation fungerar också bättre i hus med flera våningar. Självdragsventilation är en äldre form av ventilation som framför allt förekommer i bostäder byggda innan 1970-talet och som är svårare att reglera och därför innebär många svårigheter

Fördelar med självdragsventilation Trots att man idag alltmer går från självdragsventilationen, har den flera fördelar: • Billig installation • Lite underhåll • Tyst • Kräver ingen el och funderar även vid strömavbrott

Nackdelar med självdragsventilation Det är dock nackdelarna med självdragsventilationen, som gör att man idag väljer andra alternativ: • Krävs mycket värme för tillräckligt luftflöde • Svårt att reglera luftflödet • Kan inte återvinna värme • Stora ventilationskanaler • Risk för drag och bakdrag • Risk för överventilation och hög energiförbrukning • Vanligt att ventilationen blir dålig om huset renoveras eller tätas