Samfällighet

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, utrymme eller fiske som tillhör flera fastigheter gemensamt. Andra typer av samfälligheter finns också, till exempel anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet.

Genom att bilda en samfällighetsförening kan det ni äger tillsammans tas om hand på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i samfällighetsföreningsregistret - SFR och det är också hit du vänder dig för att ändra uppgifter om din samfällighetsförening.