SBA

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

SBA står för Systematiskt BrandskyddsArbete

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete konstateras det att det är skäligt att det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Det finns inga formella krav på hur det systematiska brandskyddsarbetet ska dokumenteras men dokumentationen bör vara tillräcklig för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger en fastighet det yttersta ansvaret för brandskyddet. Det är därför vanligt att bostadsrättsföreningar köper in en dokumentation av föreningens brandskydd för att sedan utföra egenkontroller löpande, vanligtvis en gång i kvartalet.