Roterande värmeväxlare

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Roterande värmeväxlare sitter på ventilationsaggregat för att återvinna värme från frånluften i en fastighet. Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd kring roterande hjul bestående av veckade aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Eftersom värmeväxlaren roterar, kommer den varma delen flyttas över till den sidan i aggregatet där den kalla uteluften kommer in.

Temperaturåtervinningsgraden är upp till 85 procent på en roterande växlare. Växlaren är försedd med utetemperaturstyrd avfrostning och en elektronisk styrenhet som tillsammans med eventuell eftervärmare ser till att hålla önskad temperatur på tilluften .

Fördelen med en roterande värmeväxlare är att ingen dränering krävs samt att avfrostningsbehovet är lägre kontra en motströmsväxlare. Den är också förhållandevis enkel att rengöra.

Eftersom det är samma ytor som kommer i kontakt med både frånluft och tilluft, bör roterande värmeväxlare inte användas när ett och samma luftbehandlingsaggregat används för blandade verksamheter, t.ex. luftväxling för kontor och restauranger eller lägenheter där risken är stor för luktöverföringar och att dofter från bl.a. matlagning kan komma tillbaka med tilluften.