Resultatdisposition

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

I en årsredovisning ska bolagets styrelse lämna förslag om hur årets resultat ska disponeras, och årsstämman fattar sedan beslut om detta. Förslaget, som ingår i förvaltningsberättelsen, rubriceras ”Förslag till resultatdisposition”. Det vanligaste är att resultatet balanseras i ny räkning d.v.s. läggs till det balanserade resultatet. Om bolaget har gjort en vinst kan man också besluta om utdelning till ägarna.

Källhänvisning: www.arsredovisning-online.se