Ramar

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ramarna definieras som överordnade företagsgemensamma utgångspunkter, förutsättningar och krav för att bygga företaget.

Inom ramarna definieras processer, rutiner, instruktioner och benchmarks som konkretiserar hur vi ska arbeta effektivt. (Hur kan vi göra det vi gör bra, om och om igen..) Inom ramarna defineras hur vi ska arbeta med utveckling och nytänk (..och samtidigt hålla kreativiteten på rätt nivå?)

Ramarna är till för allt vi vill uppnå och för att vårt arbetssätt ska fungera så effektivt som möjligt. Med ramarna på plats så blir ”hela spelytan” innanför ramarna fritt spelrum för teamen att agera på.

Ramarna ska:

  • Vara tydliga för att ge stöd i arbetet
  • Ge konsekvens om de inte följs
  • Säkra enhetligt agerande och uppträdande – ”Ett” DWOQ ska upplevas.