Radiatortermostat

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Termostaten är den som styr när radiatorn ska värma den omgivande luften och när den inte ska göra det. Syftet med termostaten är att hålla den önskade rumstemperaturen så jämn som möjligt för bättre komfort och minskad energianvändning dvs ta hänsyn till ”gratisvärme” i form av t.ex. solinstrålning, personbelastning samt värmeavgivning från andra värmekällor i det aktuella rummet.

Inuti termostaten finns en liten behållare formad som en bälg av zink och koppar. Den kan precis som ett dragspel dras ut och bli större och pressas ihop igen. Tack vare vecken får bälgen en mycket stor yta som snabbt överför lufttemperaturen till bälgens inre.

I många termostater är bälgen fylld med en blandning av två gaser som reagerar direkt på temperaturskillnader. När det blir varmare i rummet utvidgas gasen och då trycker bälgen på en spindel, som är förbunden med en ventil i radiatorröret och ventilen stänger av varmvattnet i framledningen. Om det sedan blir kallare i bostaden, drar gasen ihop sig så att bälgen krymper och då öppnas ventilen. Då släpps det fram varmt vatten till radiatorn och rummet värms upp på nytt.

Problemet med en temperaturreglerad termostat är att mätningen av temperaturen fungerar allt sämre ju äldre termostaten blir. Från att ha kunnat mäta ett par grader hit eller dit kan det till slut krävas både fem och sex graders skillnad för på- och avslag, eller att den inte alls stänger eller öppnar. Vilket gör att det slösas onödigt mycket energi. Då är det hög tid att byta ut termostaten till en ny.

Problem med gamla termostater

Eftersom värmen alltid står på, kan många kronor brännas i form av onödig uppvärmning. Än värre är det med de gamla termostaterna, som inte ens fungerar utifrån de inställda värdena. Vattnet i vattenburna system för med sig en mängd skräp, detta korkar igen ventilerna. De slutar då att fungera helt och hållet och radiatorn blir antingen kallt för jämnan, eller varmt för jämnan. Ofta går det att rengöra ventilerna, eller att byta ut själva packboxen. Men om termostaten är gammal kanske den behöver bytas ut helt och hållet. Då är det smart att satsa på ett bra alternativ som verkligen fungerar.

Modern termostat

En modern termostat som tar hänsyn till rummets temperatur är en energieffektiv lösning. När temperaturen är tillräcklig i rummet stryps vattenflödet automatiskt. Då ökar också skillnaden mellan till- och frånflödestemperaturen i radiatorn rejält. Det ger en mycket bättre värmeeffekt än om vattnet blandas fritt i radiatorn. På så sätt kan en termostat med temperaturreglering spara pengar på uppvärmning i ett hus.

Att tänka på

Gardiner, möbler, radiatorskydd mm kan påverka temperaturen runt själva termostaten och därmed göra att termostaten stänger för tidigt, dvs under den önskade rumstemperaturen. Därför bör man vid möblering försöka se till så att det blir så fritt som möjligt runt termostaten, för att den ska fungera optimalt. Ett annat problem som kan uppstå är att de boende upplever att radiatorn inte alltid är lika varm. Detta är helt normalt eftersom termostaten öppnar vattenflödet till radiatorn då rumstemperaturen är för låg, samt stänger då man uppnått den önskade rumstemperaturen. Dessutom är det helt normalt att radiatorn är något varmare i toppen, samt något svalare i botten, eftersom den på det sättet avger värmeeffekt till rummet. Öppna fönster Låta fönster stå öppet länge gör att din lägenhet bli snabbt utfrusen och elementen går på för fullt vilket inte är kostnadseffektivt.