Rökluckor

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rökluckor eller Brandventilatorer som de också benämns är avsedda att ventilera ut brandgaser vid brand och evakuera rök ifrån trapphus, butiker, lagerlokaler och liknande. Syftet är att sänka temperaturen, minska rökskadorna och förhindra brandspridning. Heta och aggressiva brandgaser kan förutom att de äventyrar utrymningen av utrymmen också försvåra brandmännens arbete och orsaka skador på lokal och inventarier som är många gånger större än den egentliga brandskadan.

Rökluckor skall normalt kontrolleras en gång per år av utbildad servicetekniker i enlighet med SS 883007:2015.