Rådgivningskoncept

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Rådgivningkoncept (R) - delande team

En stor del av koordinationen i R-teamet sker löpande då en stor del av aktiviteterna sker i projekt. Rådgivningsteamet är vad vi kallar ett delande team och det som delas är kunnande, aktiviteter och kundmöten. Detta är ett team som agerar som team hela vägen ut till kund. Ofta deltar flera från teamet i samma kundmöte, vilket är en skillnad jämfört med de andra teamen.

På samma vis möter teammedlemmarna ofta flera representanter från kundens sida. I vissa fall deltar även partner i möten med kunderna och teamet är i sanning ett team som sammanfogar aktiviteter.

R-teamet och dess arbetssätt motiveras av att graden av kunskapsöverföring är hög i kundmötet och teamet bemannar det koncept som har högst grad av kunskapsöverföring av de tre grundkoncepten. På medarbetarnivå är utmaningen att undvika individberoenden. Just känslan av att fördjupa sig i något kan vara så stimulerande att teamet glöms bort. Teamet som bemannar rådgivningskonceptet måste i sanning vara delande när det gäller kunnande och ett moget rådgivningsteam utvecklas löpande och teammedlemmarna likaså.

Aktiviteter och kunskap måste koordineras och det sker inte sällan på individnivå. Det leder till också till en risk för individberoende och en tendens att teammedlemmarna vill göra klart sitt eftersom kraven på leverans är stora och ibland mycket krävande. Teamets dagliga koordinering sker i projekten och körs inte projekt så bör den dagliga koordineringen ske genom daglig avstämning. Med tanke på att många affärer kräver att kunskap demonstreras tas ofta R-teamet i anspråk för säljmöten, i dessa lägen koordineras teamets aktiviteter delvis genom regelrätta säljprocesser.

Karaktäristik Rådgivningsteam
Koncepttyp ”R”
Grad av kunskapsöverföring i kundmötet Hög
Teamets inre stöd Delande
Exempel på teamsituation Due diligence vid företagsförvärv
Kundmötet En serie möten
Rekryteringskriterier av teammedlemmar Hög fackkunskap, projektvana, vana att ha en roll av flera i kundmötet, vilja och vana att dela kunskap i teamet
Kundens formering Flera individer med olika profil