Plåttak

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Välja plåttak av stålplåt eller aluminium?

Står du inför valet att välja stålplåt eller aluminiumplåt så finns det några skillnader som kan vara värt att känna till. Plåttaken är tillverkade av en kärna av stålplåt eller aluminium. Så vilket ska man välja? Plåttak av stålplåt är galvaniserade och lackerade med skyddande primer och färg för att få en så lång hållbarhet som möjligt. Zinkytan i gavaniseringen är det som utgör skyddet mot korrosion och så länge den varmförzinkade ytan är intakt uppstår ingen rost. Färg och skyddslack har på dagens moderna stålplåtar har också väldigt bra motståndskraft och UV-beständighet.

En av skillnaden med aluminiumplåt är att den inte behöver genomgå galvaniseringsprocessen eftersom aluminium i sig har en god förmåga att motstå korrosion. Aluminiumplåtens goda beständighet mot korrosion har att göra hur aluminium reagerar med syre i luften. Om en skada uppstår på aluminiumplåten så bildas ett skyddande oxidskikt på den skadade och blottade ytan. Aluminiumplåt utan ett skyddande skikt av lack är dock känsligare för kontakter med andra metaller som t.ex. bly och koppar, järnvitriol som ofta finns i slamfärger, betong, och även tryckimpregnerat trä som innehåller kopparsalter.

För att skydda aluminiumplåten kan isolerande plast eller en luftspalt räcka som skydd mot tryckimpregnerat trä. När du ska montera aluminiumplåt så är det viktigt att du väljer rätt typ av fästelement dvs. skruvar, spik, bultar, muttrar, popnit och beslag av aluminium, galvaniserat stål eller rostfritt stål. Bor du däremot nära kusten och havet, nära industrier eller i en storstad så är det lättare att plåttaket utsätts för salter och sura föroreningar med lågt pH-värde. I sådan miljö är det större risk för korrosion. I de fallen är aluminiumplåten ett bättre val för ditt plåttak. Aluminiumplåten är något mindre stark än takbeläggningar av stålplåt, även om båda typerna av takplåt är hållbara.

Några fördelar med plåttak

Några av fördelarna med plåttak i jämförelse med t.ex. betong- och tegelpannor är den lätta vikten. Det finns takplåtar som är mer än tio gånger lättare än takpannor. Ett plåttak tillverkat av stålplåt väger cirka 5-7 kg per m2 (kvadratmeter) och en takplåt av aluminium väger inte mer än ca 2 kg per m2. Den låga vikten på takplåt ger även fördelar i hanteringen och vid upplastningen på taket. Dessutom finns plåttak i flera olika storlekar och även takplåt som går från takfoten ända upp till taknocken. En enda profilplåt kan i visa fall motsvara mellan 40-50 stycken takpannor.

Underhåll av plåttak

Även om dagens plåttak är nästintill underhållsfria så behöver ett plåttak ses över. I underhållet ingår en allmän årlig översyn av takplåten, att rensa bort skräp i hängrännor, stuprör, ränndalar och andra ytor där skräp kan ligga. Allmän rengöring och tvättning vid behov. Det finns olika renoveringssystem för plåttak men även bättringsfärg, så att man kan fylla igen mindre repor.

Plåttak och miljön

Ett korrekt monterat plåttak är inte bara ett motståndskraftigt material som takbeläggning utan kan också vara ett bra miljöalternativ. Även om det går åt mycket energi vid framställning av stålplåt så har plåttaket en lång livslängd och kan återvinnas om och om igen utan att förlora sina egenskaper.

Livslängden på ett plåttak

Hur lång livslängden en takbeläggning av plåt har är svårt att svara på eftersom det har att göra med en rad olika omständigheter. Vart är huset placerat, finns det industrier i närheten, ligger huset placerat nära havet? Typ av takplåt och så vidare…
Även om ett plåttak har väldigt långa underhållsintervaller så är det inte underhållsfritt. Livslängden har också att göra med hur noggrann fastighetsägaren är med underhållet av plåttaket. Det har också att göra med vilken typ av takplåt man valt på sin fastighet. Ett plåttak av aluminium har t.ex. visat sig ha bättre beständighet mot luftföroreningar och salter vid havsmiljö än t.ex. stålplåt. Så hur länge håller då ett plåttak? Ungefär lika länge som ett tak med takpannor av betong eller tegel, dvs. den förväntade livslängden är ca 30-40 år. Men det är inte ovanligt att du ser ett plåttak som legat i 50-60 år, och till och med upp till 100 år med rätt underhåll. Men glöm inte att en årlig översyn och ett väl planerat underhåll är en förutsättning för en längre livslängd oavsett vilken typ av takbeläggning du väljer på din fastighet.

Lägga plåttak på befintlig takbeläggning

Har du ett äldre tak med takpapp eller shingel som är av bra kvalitet så kan det gå att lägga plåttaket direkt på pappen. Men det är väldigt viktigt att du kontrollerar den befintliga takbeläggningen noggrant innan du lägger takplåten. Har du ett befintligt tak med takpannor och bärläktens mått passar för att lägga en takplåt, så kan du använda den befintliga bärläkten om den är i bra kondition. Tänk på att det är väldigt viktigt att du följer tillverkarens anvisningar för den specifika takplåten du valt. Känner du dig minsta osäker på hur du ska göra eller vilken kondition takpappen är i så ska du kontakta en branschorganisation eller en sakkunnig innan du gör dina val eller startar ditt projekt.

Typer av plåttak


Håll muspekaren över respektive bild för att få en kortare beskrivning

Den mest klassiska profileringen är den så kallade bandtäckta falsade slätplåten som vi ser på många äldre hus och kulturbyggnader.
Den mest klassiska profileringen är den så kallade bandtäckta falsade
slätplåten som vi ser på många äldre hus och kulturbyggnader

Klickplåten även kallad klicktak är en modernare variant som efterliknar bandtäckningsplåten i utseendet men är enklare att lägga med s.k. klickfunktion.
Klickplåten även kallad klicktak är en modernare variant som efterliknar
bandtäckningsplåten i utseendet men är enklare att lägga med s.k. klickfunktion.

Takpanneplåten s.k profilerad plåtprofil är framtagen och utformad för att efterlikna takpannor till utseendet.
Takpanneplåten s.k profilerad plåtprofil är framtagen och
utformad för att efterlikna takpannor till utseendet.

Trapetsplåt, även kallad korrugerad plåt finns i en rad olika typer av profiler. Den finns även med rundare utseende s.k. sinusprofilerad plåt.
Trapetsplåt, även kallad korrugerad plåt finns i en rad olika typer av
profiler. Den finns även med rundare utseende s.k. sinusprofilerad plåt.

Granulerad takplåt efterliknar betongpannor. Tillverkad i formpressad stålplåt med ytskikt av granulerad sten.
Granulerad takplåt efterliknar betongpannor. Tillverkad i
formpressad stålplåt med ytskikt av granulerad sten.

Instruktion


Takläggning steg för steg.
Instruktion - Takläggning - Plåttak

  1. Ta bort gammal underlagspapp och takpapp. Borsta av takets råspont.
  2. Kontrollera takytan och komplettera undertakets träpanel.
  3. Lägg ut ny underlagspapp enligt tillverkarens instruktioner gällande överlappning, klistring och spikning.
  4. Spika ny ströläkt enligt takplåtstillverkarens instruktioner. Vanligen cc-mått 600 mm.
  5. Spika ny bärläkt enligt takplåtstillverkarens instruktioner. Vanligen löpande cc-mått 525 mm. Vid takfot: cc-mått 485 mm.
  6. Montera rännkrokar för hängränna och svep för stuprör.
  7. Montera taksäkerhet enligt gällande regler och branschstandard.
  8. Montera ny fotplåt enligt tillverkarens beskrivning för plåttaket.
  9. Placera, måtta in och montera takplåten med självborrande skruv.
  10. Slutligen ska du montera nockplåt och vindskivor.