Paradigmskifte

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett paradigmskifte kännetecknas av att etablerade mönster och ramar skiftas - och ofta väldigt snabbt. Utvecklingen blir därmed svår att prognostisera och anpassa sig till. Ett rejält paradigmskifte uppstod då internet kommersialiserades som ett tydligt exempel.

Det som ofta ses då är att vissa aktörer snabbt anpassar sig och hittar nya lösningar baserade på den nya paradigmen. Andra, som redan har produkter eller tjänster inom fältet som berörs, kan ofta ses försöka anpassa sina erbjudanden för att kunna hänga med i utvecklingen. En tredje kategori kanske avvaktar och ser var det hela landar och förblir passiva under den initialt hektiska period som ett paradigmskifte innebär.

Den situation som uppstår kan ofta beskrivas med att på "10 viktiga frågor så finns det 78 svar"*). Det betyder att i samband med paradigmskiftet så uppstår ett behov att leda kunder och aktörer rätt, ofta genom att hjälpa till att formulera rätt frågor. Det finns en klar fara i att man kastar sig på lösningar som verkar tilltalande och passande men som kanske i slutänden visar sig bara lösa en del av utmaningen, vilket i sin tur kan leda till stora och dyra felbeslut och felinvesteringar.