Papptak

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Papptak är yttertak där det yttre skiktet utgörs av en takpapp som är en petroleumbaserad produkt. Benämns också bitumen eller populärt asfalt. Bitumen är bindemedel i asfalt, takpapp m.m. Under ytpappen ligger en underlagspapp mot underlaget (som kan bestå av t ex trä eller betong) Papptak har en typisk förväntad livslängd på ca 30 år. Till fördelarna hör att det är relativt snabbt och lätt att lägga. Till nackdelarna hör den relativt korta livslängden och att det inte utgör något stort skydd mot brand.