Omförhandling

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lokal, garage, förråd och p-plats.

När föreningen önskar höja hyran eller ändra andra villkor i ett pågående hyresavtal räcker ej ett beslut inom styrelsen eller under stämman, utan en uppsägning för omförhandling behöver ske för att villkorsändringen ska vara formellt riktig. Har en uppsägning ej skett gäller fortsatt det befintliga hyresavtalet enligt de avtalade villkoren (Pacta sunt servanda).

Uppsägningen ska vara skriftlig och ska delges hyresgästen för att den ska vara giltig. (8 kap. 8 § Jordabalk, samt 12 kap. 8 § Jordabalk som hänvisar till 8 kap. 8 § Jordabalk). Om uppsägningen avser en lokal, vilket innefattar garageplatser och förråd i sammanhanget, måste meddelandet om uppsägning innehålla information om vilka nya villkor hyresvärden kräver för att förlänga hyresförhållandet alternativt anledningen till att hyresvärden vägrar att förlänga hyresförhållandet. Meddelandet om uppsägning ska dessutom innehålla underrättelse till hyresgästen om att ifall han ej går med på att avflytta utan att få ersättning enligt 12 kap. 58 b §, har möjlighet att anmäla tvisten till Hyresnämnden för medling inom två månader från mottagandet av uppsägningen. Om föreningen ej har uppfyllt dessa formkrav är uppsägningen utan verkan (12 kap. 58 § Jordabalk).

Om föreningen trots bestämmelserna i Jordabalken väljer att höja hyran eller förändra villkoren i avtalet utan en formell uppsägning, har dessa förändringar egentligen ingen verkan för hyresgästen. Hyresgästen har med andra ord rätt att betala för och nyttja lokalen, garaget, förrådet eller p-platsen med oförändrade villkor. Det är därför viktigt att ta hänsyn till bestämmelserna i Jordabalken.