Not-Invented-Here syndrome

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Not-Invented-Here syndrome (NIH-syndrome)

The ”Not-Invented-Here syndrome, NIH”(1), finns dokumenterat som benämning på ett läge som kan inträffa när grupper utvecklats till sådan grad att de slutar ta intryck från världen utanför. Forskningen runt NIH har också visat att grupper som kommer till ett NIH-läge inte bara stan- nar upp i utvecklingen utan de kan till och med backa i sin utveckling.


(1) Investigating the Not Invented Here (NIH) svndrome: A look at the performance, tenure, and communication patterns of 50 R & D Project Groups, Ralph Katz and Thomas J. Allen, 1982.