Moms

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad är moms?
Moms är en mervärdesskatt som vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Som konsumenter betalar vi alla moms, men inbetalningen till staten gör du som företagare. För dig som ska betala moms till staten är momsen inte någon kostnad. Du behöver visserligen betala moms på dina inköp men du har i de flesta fall rätt att göra avdrag på samma moms. Om du bedriver momspliktig verksamhet ska du anmäla detta till Skatteverket. Det är också till Skatteverket du ska lämna in deklarationer och betala moms. Du ska alltså betala in skillnaden mellan den moms du tar ut på din försäljning (utgående moms) och den moms du betalar på dina inköp (ingående moms).

När har jag rätt att dra av moms?
Den som tar ut moms av sina kunder har också rätt att dra av den moms som du betalar till dina leverantörer. Du får bara dra av moms som avser din momspliktiga verksamhet. För att få dra av moms måste detta kunna styrkas med en faktura.

Moms i BRF
Bostadsrättsförening som inte hyr ut lokaler eller parkering har inte rätt att dra av någon moms på leverantörsfakturor, gäller även utlägg från styrelsen etc. Hyr man ut parkering till externa parter är momsen tvingande. Hyr man ut till lokaler är momsen frivillig och regleras i hyresavtalet.

Partiell moms räknas ut genom hur stor del av den momsade delen som utgörs av den totala ytan. Den partiella momsen får dras av på arbeten som rör hela fastigheten exempelvis värme, vatten och fasadrenovering. Görs arbeten i den momsade delen så som parkering eller momsad lokal så får full moms dras på arbetet. Om arbeten utförs hos privatpersoner får man inte dra av någon moms alls.

Olika momssatser
25%, flesta varor
12% exempelvis livsmedel, restaurang, hotell
6% inrikesresor typ taxi, buss, tåg. Även böcker och tidskrifter.

Övrigt
Moms periodiseras inte i bokföringen utan läggs på fakturadatumet. Moms deklareras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Momsen deklareras månad 2 efter att momsen uppstod. Det vill säga momsen för exempelvis februari deklareras i april om det är månadsmoms. Momsen för kvartal 1 redovisas i maj och årsmoms deklareras i februari nästkommande år.
Om du är osäker på om momsuträkningen är korrekt utförd i bokföringen, gör ett öppet yrkande till Skatteverket. Genom att lämnad deklaration, med så mycket material och beskrivningar som möjligt så Skatteverket kan fatta ett beslut. Då kan skattetillägg eller annat straff aldrig utgå.

Borätt Forum