Mangelduk

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Instruktion för byte av mangelduk


I exemplet nedan används en Electrolux KM480 och URL:en i slutet av artikeln hänvisar till en manual för Podab KM 752.


1. Stäng av strömmen


1b. Ställ reglaget i läge frikoppling


1c. Utgångsläge för demontering montering


2. Dra fram låsvajern


3a. Dra med ena handen och mata med den andra


3b. Dra med ena handen och mata med den andra


4. Dra ur låsvajern


5. Trä in låsvajern i den nya duken


6. Ställ reglaget i startläge så att valsen står still när mangelduk matas in


7. Mangelduk bytt alla levde lyckliga
| Manual till Podab KM 752 i PDF-format