Luft/luftvärmepump

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Luft/luftvärmepumpen består av två delar, en utomhusdel som hämtar sin energi ur utomhusluften. I utomhusdelen sitter en fläkt som blåser stora mängder luft genom en s.k. förångare där köldmediet hettas upp och överförs till inomhusdelen. Det upphettade köldmediet kyls sedan av i innerdelens kondensor och innerdelen avger då värme. Styrningen av förångning och kondensering är en relativt komplicerad process och inte alla tillverkare har lika effektiva värmepumpar. Speciellt inte när utetemperaturen blir låg. För att förångning/kondensering skall fungera så bra som möjligt styrs i de allra flesta luft/luftvärmepumpar både fläktarnas och kompressorns varvtal. Allt för att uppnå ett så optimalt förhållande som möjligt för värmepumpen.