Likvidation av bolag

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En likvidation innebär att ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott fördelats mellan aktieägarna.


Frivillig likvidation beslutas av stämman

Bolaget kan själv välja att gå i likvidation, så kallad frivillig likvidation . Det är stämman som beslutar om detta. Bolaget ska anmäla ett beslut om frivillig likvidation till Bolagsverket.


Tvångslikvidation beslutas oftast av Bolagsverket

Ett bolag kan tvingas att gå i likvidation om det inte uppfyller de krav som finns på bolaget. Det är Bolagsverket eller allmän domstol som då beslutar om tvångslikvidation.


Likvidatorn genomför likvidationen

Bolagsverket eller tingsrätten utser en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och en eventuell verkställande direktör. Likvidatorn ska genomföra likvidationen , alltså avveckla bolaget. Bolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en stämma.

Ett bolag som är i likvidation kan i vissa fall välja att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska fortsätta.


Källhänvisning: www.bolagsverket.se