Lantmäteriets lägenhetsnummer

Från DWOQ Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter om ett objekt såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp. Även bostäder i småhus, som villor och radhus, ingår i lantmäteriets register. Detta gäller oavsett om de används för permanent boende eller fritidsboende. I de fall där det finns fler än en bostad med samma adress, exempelvis i flerbostadshus, har varje bostad fått ett eget nummer enligt en standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret anger var i byggnaden lägenheten finns. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt. De två första siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplanet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bostadens placering inom våningsplanet. När man kommer upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numreringen med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Numren i det nationella lägenhetsregistret ersätter inte utan vidare andra lägenhetsbeteckningar som fastighetsägarna använder. I bostadsrättsföreningar används t.ex. lägenhetsbeteckningarna i föreningens lägenhetsförteckning för pantsättning, upplåtelser och liknande. Det är därmed möjligt att det finnas två parallella beteckningssystem för bostäderna.